Trener personalny

Absolwent turystyki i rekreacji ze specjalizacją „Turystyka zdrowotna” prowadzi treningi personlane. Trener specjalizuje się w treningu funkcjonalnym, siłowym oraz mobilizacjach stawowych.

Trener jest certyfikowanym ekspertem od przygotowania motorycznego „Functional Movement Screen” (FMS). Przeprowadza oceny funkcjonalne FMS dzięki, którym identyfikuje ograniczenia funkcjonalne i asymetrię ruchu.

Zapraszamy do skorzystania z promocji trenera personalnego!